Cursa conscienciada amb el territori

Aquest any per cada corredor/a inscrit el CAI donarà 0.40€ a l'entitat sense ànim de lucre EGRELL - Institució per a la Gestió i Recuperació dels Ecosistemes Lleidatans (egrell.org)
Aquesta entitat manté un bloc relacionat amb Estany d'Ivars i Vila-sana -actual.: http://faunaestanyivarsivilasana.blogspot.com
a banda d'organitzar-hi diverses activitats com els anellaments.